• Dao động và tiếng ồn ô tô -

Dao động và tiếng ồn ô tô
    Mua     

Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia TP. HCM (10/2017)

Đánh giá:    

Ebook: 25.000 đ

Đơn vị liên kết: 

Số trang:  116

Khổ sách:  16x24 cm

Ebook:  7,44 MB (PDF)

Giáo trình Dao động và tiếng ồn ô tô được viết cho môn học cùng tên với thời lượng 2 tín chỉ thuộc chương trình đào tạo 150 tín chỉ áp dụng từ khóa 2012 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh.

Dao động và tiếng ồn của ô tô thuộc về lĩnh vực động lực học chuyển động ô tô (Vehicle Dynamics) vì thế nó phải được nghiên cứu sau khi đã học xong môn cơ sở ngành về động lực học chuyển động ô tô, tức là môn Lý thuyết ô tô.

Việc kết nối hai lĩnh vực nghiên cứu khác biệt vào một giáo trình với thời lượng 2 tín chỉ là một việc khó. Tuy nhiên tác giả đã cố gắng biên soạn nội dung nghiên cứu của hai vấn đề này với một quan điểm thống nhất: Bản chất của dao động ô tô và tiếng ồn phát ra khi ô tô làm việc đều là do dao động của các cụm và bộ phận dưới tác động của các nguồn kích thích khác nhau. Chính vì vậy những khái niệm về dao động được trình bày khá kỹ trong giáo trình này.

Giáo trình Dao động và tiếng ồn ô tô là một tài liệu quan trọng cung cấp những kiến thức cơ bản làm nền tảng cho những nghiên cứu chuyên sâu về điều khiển tự động hệ thống treo, một hệ thống thường được trang bị trên các xe ô tô hiện đại. Sách gồm 7 chương:

  • Chương 1: Khái niệm chung
  • Chương 2: Các nguồn kích thích dao động
  • Chương 3: Đặc tính của các bộ phận trong hệ thống treo
  • Chương 4: Hệ dao động ô tô
  • Chương 5: Thí nghiệm về độ êm dịu chuyển động và phương pháp xác định các thông số cơ bản của hệ dao động ô tô
  • Chương 6: Dao động tần số cao và tiếng ồn
  • Chương 7: Các nguồn gây tiếng ồn – Mức độ và các tiêu chuẩn tiếng ồn

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI