Anh ngữ thực hành khoa học thông tin và thư viện
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    (11 lượt)

Giá bán: 70.000 đ

Số trang:  265

Ebook:  1,86 MB (PDF)

Cuốn "Anh ngữ thực hành Khoa học Thư viện và Thông tin = Practice English in Library and Information Science" được biên soạn để đáp ứng ba mục tiêu trên. Nội dung gồm có hai phần :

Phần 1 : "Essential Practice Grammar : Verbs and Sentences - Ngữ pháp thực hành thiết yếu : Động từ và Câu" bao gồm 46 tiêu đề phản ánh ngữ pháp cần thiết nhất, đặc biệt nhấn mạnh giải thích những công cụ giúp dựng câu (sentence) và đọc hiểu câu. Có tất cả 8 công cụ bao gồm 5 nhóm từ (phrase) làm chức năng bổ ngữ (modifier) và tương đương danh từ (noun equivalent), và 3 loại mệnh đề (clause) làm chức năng mệnh đề phụ trong cấu trúc câu phức (complex sentence).

Phần 2 : "Essential Practice Reading Comprehension - Thực hành đọc hiểu chuyên ngành Thông tin - Thư viện" cung cấp một số vốn thuật ngữ chuyên ngành Thông tin - Thư viện, đồng thời thực hành đọc hiểu bằng những bài tập dựa trên 8 công cụ như được nhấn mạnh ở Phần 1, với số vốn từ vựng chuyên ngành trong 10 bài đọc tiêu biểu của ngành Thông tin -Thư viện.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Nguyễn Minh Hiệp
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI