TIN XEM NHIỀU

  • Tính toán lựa chọn thiết bị điện cho công trình xây dựng, Phần 2 -

Tính toán lựa chọn thiết bị điện cho công trình xây dựng, Phần 2
    Mua     

Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia TP. HCM (10/2017)

Đánh giá:    

Ebook: 8.000 đ

Số trang:  51

Khổ sách:  16x24 cm

Ebook:  18,61 MB (PDF)

Quá trình tư vấn thiết kế cho các công trình xây dựng, khảo sát thực trạng việc thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống điện trong các công trình xây dựng cho thấy vẫn còn tồn tại một thực trạng là việc lựa chọn các thiết bị điện, tính toán thiết kế còn mang tính chủ quan và dựa theo nhiều tiêu chuẩn khác nhau; có nơi theo tiêu chuẩn TCVN, có nơi lại theo tiêu chuẩn IEC... Điều này gây khó khăn trong công tác thiết kế, thi công, giám sát và quản lý dự án của các đơn vị liên quan. Việc không thống nhất về thiết kế, lắp đặt thiết bị điện hợp lý trong các công trình xây dựng dẫn đến nguy cơ công trình không an toàn, dễ cháy nổ, không tiết kiệm năng lượng cũng như chi phí đầu tư, vận hành và bảo dưỡng cao.

Từ những lý do trên, nhóm tác giả xin giới thiệu quyển sách Tính toán lựa chọn thiết bị điện cho công trình xây dựng hướng dẫn lựa chọn thiết bị điện sao cho an toàn, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm chi phí vận hành, đầu tư góp phần thực hiện chủ trương sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình xây dựng.

Các nội dung trình bày giới hạn trong phạm vi thiết bị điện trong mạng động lực của mạng cung cấp điện cho các công trình xây dựng.

Sách chia làm 3 tập, dung lượng ebook được chia nhỏ để người đọc thuận tiện tải về thiết bị.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG Bộ TíNH TOáN LựA CHọN THIếT Bị đIệN CHO CôNG TRìNH XâY DựNG
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Võ Viết Cường, Nguyễn Hoàng Minh Vũ
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI