• Hướng dẫn thực hành Phân tích định lượng bằng các phương pháp hoá học, phần 2 -

Hướng dẫn thực hành Phân tích định lượng bằng các phương pháp hoá học, phần 2
    Mua     

Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia TP. HCM (10/2017)

Đánh giá:    

Ebook: 3.000 đ

Đơn vị liên kết: 

Số trang:  25

Khổ sách:  16x24 cm

Ebook:  9,87 MB (PDF)

Giáo trình Hướng dẫn thực hành Phân tích định lượng bằng phương pháp hóa học được biên soạn theo sát với Giáo trình Lý thuyết phân tích định lượng, giúp sinh viên hiểu và nắm chắc hơn những nội dung lý thuyết đã học và rèn luyện kỹ năng thực hành định lượng dung dịch các chất bằng các phương pháp hóa học.
Sách gồm 3 tập (nhằm chia nhỏ dung lượng ebook thuận tiện cho người đọc tải về thiết bị), gồm 8 bài thực hành cơ bản về các phương pháp hóa học trong phân tích định lượng. Sau mỗi bài thực hành đều có yêu cầu sử dụng phương pháp xử lý số liệu thống kê để xử lý các kết quả trong đo lường hóa học, có câu hỏi và bài tập nhằm giúp sinh viên củng cố lại phần lý thuyết đã học. Ngoài ra có thêm phần phụ lục trình bày cách pha chế một số hóa chất chuẩn dùng trong phân tích định lượng.

Ngoài đối tượng sử dụng chính là sinh viên ngành Công nghệ Hóa học, sách này còn được sử dụng cho sinh viên các ngành không chuyên hóa như Công nghệ Môi trường, Công nghệ Thực phẩm và Kinh tế Gia đình...

Để có thể học tốt môn học này, sinh viên trước khi vào phòng thí nghiệm nhất thiết phải nắm vững và chuẩn bị đầy đủ những kiến thức lý thuyết liên quan.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG Bộ HướNG DẫN THựC HàNH PHâN TíCH địNH LượNG BằNG CáC PHươNG PHáP HóA HọC
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI