• Làm việc theo nhóm -

Làm việc theo nhóm
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    (5 lượt)

Giá bán: 20.000 đ

Số trang:  108

Ebook:  1,45 MB (PDF)

Làm việc theo nhóm là một kỹ năng cần thiết và cũng là yêu cầu tất yếu của xã hội hiện đại. Với quyển sách này, nội dung được trình bày ngắn gọn, sinh động và dễ hiểu, góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng làm việc theo nhóm cho các bạn trẻ, nhằm giúp các bạn tham gia hữu hiệu vào các họat động xã hội hiện đại, từ lao động sản xuất đến giáo dục, vui chơi, giải trí...

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI