• Giáo trình Nhập môn xã hội học -

Giáo trình Nhập môn xã hội học
    Mua     

Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia TP. HCM (07/2018)

Đánh giá:    

Ebook: 25.000 đ

Số trang:  160

Khổ sách:  16x24 cm

Ebook:  9,3 MB (PDF)

Xã hội học, một ngành khoa học ra đời khoảng nửa cuối thế kỷ XIX ở các nước châu Âu, trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và trong tư tưởng của con người đã diễn ra một quá trình đảo
lộn theo nhiều chiều hướng khác nhau: tích cực, tiêu cực, tiến bộ, không tiến bộ. A. Comte bằng thực tiễn nghiên cứu của mình đã cho rằng khoa học có thể giải thích cho sự biến đổi ấy chỉ có thể là xã hội học và chính ông đã đặt cho khoa học đó cái tên Sociology (xã hội học). Sau đó, xã hội học hầu như được đưa vào giảng dạy ở hầu hết các trường đại học và học viện, kể cả sinh viên các ngành khoa học tự nhiên cũng như sinh viên các khối ngành khoa học xã hội. Còn ở Việt Nam, ngành xã hội học ra đời muộn hơn, khoảng những năm 80 của thế kỷ XX; ngày nay xã hội học được đưa vào giảng dạy ở một số trường đại học, cao đẳng, học viện cho sinh viên chuyên ngành xã hội học và môn đại cương tự chọn cho một số
sinh viên không chuyên. Ngành xã hội học là một ngành học có tầm quan trọng trong đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa, và đã từng bước xác lập được chỗ đứng của mình tại Việt Nam nói chung và trong hệ thống giáo dục nói riêng.
Do đó, vấn đề đặt ra là chúng ta nên giảng dạy các học phần xã hội học trong các trường đại học như thế nào để đạt được hiệu quả cao trong xu hướng mà chất lượng đại học đều được thiết kế theo chương trình CDIO và đánh giá chuẩn AUN.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.