• Cẩm nang hướng dẫn kỹ năng sinh hoạt tập thể -

Cẩm nang hướng dẫn kỹ năng sinh hoạt tập thể
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    (14 lượt)

Giá gốc: 13.000 đ

Giá bán: 7.000 đ

Số trang:  86

Ebook:  5,46 MB (PDF)

Tổ chức sinh hoạt tập thể là một trong những kỹ năng được thanh thiếu niên quan tâm hàng đầu trong các hoạt động của tổ chức Đoàn - Đội - Hội. Các kỹ năng sinh hoạt tập thể được ứng dụng rộng rãi trong các hoạt động như: hội nghị, giao lưu, hoạt náo, lửa trại...
Kỹ năng sinh hoạt tập thể rất phong phú về nội dung như: phương pháp tổ chức trò chơi; trò chơi lớn; trò chơi nhỏ; trò chơi vận động; cải biên trò chơi; múa hát tập thể...
Cẩm nang huấn luyện kỹ năng sinh hoạt tập thể nhằm trang bị cho thanh thiếu niên cách thức tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể, từ đó có thể vận dụng vào các hoạt động sinh hoạt của tổ chức Đoàn - Đội - Hội.

Sách do Trường Đoàn Lý Tự Trọng phối hợp cùng Nhà xuất bản Trẻ xuất bản, nằm trong bộ sách cẩm nang kỹ năng:
- Cẩm nang huấn luyện kỹ năng sinh hoạt tập thể.
- Cẩm nang huấn luyện kỹ năng hoạt động trại.
- Cẩm nang huấn luyện kỹ năng hoạt động dã ngoại.
- Cẩm nang huấn luyện kỹ năng truyền tin.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Trường đoàn Lý Tự trọng
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI