• Các bảo tàng và di tích nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh -

Các bảo tàng và di tích nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    (8 lượt)

Giá gốc: 13.000 đ

Giá bán: 12.000 đ

Số trang:  125

Ebook:  1,86 MB (PDF)

Cuốn sách Các Bảo Tàng và Di Tích Nổi Tiếng Tại Thành Phố Hồ Chí Minh được biên soạn nhằm cung cấp cho bạn đọc những hiểu biết cơ bản về hệ thống các bảo tàng và di tích nổi tiếng của thành phố, giúp các đối tượng tham gia các cuộc vận động, hành quân có tư liệu tham khảo cần thiết trước khi bước vào cuộc sinh hoạt Đội thú vị và bổ ích.

Cuốn sách trình bày khá ngắn gọn, xúc tích, khái quát về quá trình thành lập, nội dung, những đặc trưng cơ bản của các bảo tàng, di tích tiêu biểu tại thành phố.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI