• Biên khảo Sơn Nam - Đồng bằng sông Cửu Long - Nét sinh hoạt xưa và văn minh miệt vườn - Sơn Nam

Biên khảo Sơn Nam - Đồng bằng sông Cửu Long - Nét sinh hoạt xưa và văn minh miệt vườn
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    (26 lượt)

Giá gốc: 54.000 đ

Giá bán: 55.000 đ

Số trang:  423

Trọng lượng sách giấy:  350 gram (Bìa mềm)

Ebook:  1,77 MB (PDF)

Sự phát triển không ngừng của đồng bằng sông Cửu Long trong những năm qua luôn hàm chứa những giá trị văn hóa tinh thần lớn lao do tiền nhân - những người đi khai hoang mở đất buổi đầu và qua nhiều thế hệ - tạo nên. Tìm hiểu về những giá trị văn hóa tinh thần đó cũng là tìm hiểu về nền văn minh của người mở đất, tìm hiểu về nết ăn, nết ở, tập quán sinh hoạt của một bộ phận người đã tạo nên diện mạo của một vùng văn hóa.

Ở lần xuất bản này không mong gì hơn là giúp bạn đọc có điều kiện nghiên cứu một cách toàn diện về đồng bằng sông Cửu Long qua những nét sinh hoạt truyền thống và nền văn minh sông nước, Nhà xuất bản Trẻ đã gộp và in chung hai tập sách: Văn minh miệt vườn và Đồng bằng sông Cửu Long - nét sinh hoạt xưa làm một để bạn đọc tiện nghiên cứu và theo dõi. Đây là một trong những loạt sách của nhà văn Sơn Nam.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Sơn Nam
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI