• Hỏi và đáp về hộ tịch -

Hỏi và đáp về hộ tịch
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    (5 lượt)

Giá bán: 51.000 đ

Số trang:  102

Ebook:  0,58 MB (PDF)

Sách nhằm giải đáp, cung cấp cho bạn đọc một số kiến thức về vấn đề hộ tịch như đăng ký khai sinh; khai tử; kết hôn; nhận nuôi con nuôi; giám hộ; thay đổi, cải chính họ, tên, chữ đệm, xác định lại dân tộc; đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài...

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG Bộ HỏI Và đáP Về PHáP LUậT
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Huệ Minh
  • Trầm tích

    Nguyễn Ngọc Tư, Huệ Minh, Lê...

    44.000 đ
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI