• Hướng dẫn ôn tập và giải bài tập Vật lý 8 -

Hướng dẫn ôn tập và giải bài tập Vật lý 8
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ (01/2000)

Đánh giá:    

Ebook: 5.500 đ

Số trang:  96

Ebook:  0,95 MB (PDF)

Sách gồm 2 chương nói về Cơ học và Nhiệt học, được bố cục theo hai phần:

- Phần Kiến thức và kỹ năng cơ bản

- Phần Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI