• 17 nhà khoa học lỗi lạc -

17 nhà khoa học lỗi lạc
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    (47 lượt)

Giá bán: 17.000 đ

Số trang:  156

Ebook:  2,35 MB (PDF)

17 Nhà Khoa Học Lỗi Lạc lần lượt giới thiệu cùng bạn đọc cuộc đời và những phát minh khoa học vĩ đại của các nhà khoa học sau: Gesner, Fabrizio, Sydenham, Redi, Malpighi, Swammendam, Rẽamur, Haller, Bell Charles, Magendie, Jackson, Long, Wells, Morton, Metchnikoff, Halsted và Schweitzer Albert.
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Trần Phương Hạnh