• Động vật có vú ở Nam Mỹ -

Động vật có vú ở Nam Mỹ
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    (6 lượt)

Giá bán: 7.000 đ

Số trang:  62

Ebook:  17,62 MB (PDF)

Rừng nguyên sinh ở Nam Mỹ có một hệ thực vật và động vật phong phú nhất của thế giới. Một số động vật có vú ở Nam Mỹ không hề xuất hiện ở các vùng khác. Đặc biệt là loài linh trưởng và một số loài chó hiện đang dần bên bờ tuyệt chủng. Quỹ động vật hoang dã trên thế giới đang kêu gọi mọi người hãy quan tâm bảo tồn loài này để rừng nguyên sinh Nam Mỹ có thể còn là tấm chắn cho thế giới.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG Bộ HọC NHữNG đIềU CHưA BIếT
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Nguyễn Tứ
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI