• Tương giao bất bạo động -

Tương giao bất bạo động
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    (7 lượt)

Giá bán: 32.000 đ

Số trang:  215

Ebook:  1,26 MB (PDF)

Tập sách gồm tám chương được trình bày theo cấu trúc:

- Dẫn dắt thái độ từ ngữ, thái độ hành động, suy nghĩ, phản ứng... rồi tóm tắt.

- Bài làm và thực tập.

- Giải đáp.

Trong mỗi bài đều có minh chứng cho tương giao bạo động và bất bạo động.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Lưu Hồng Khanh
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI