Đổi mới đi lên từ thực tế
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    (3 lượt)

Giá bán: 90.000 đ

Số trang:  1092

Ebook:  3,54 MB (PDF)

Trong hàng ngàn bài báo được viết ra từ hơi thở của cuộc sống, theo những vấn đề mà Đảng và nhân dân quan tâm, ông Trần Bạch Đằng đã có cái nhạy cảm của một nhà báo lớn, biết gợi mở, xới lên những vấn đề mà mọi người hằng theo dõi. Mỗi bài của ông Trần Bạch Đằng là một bài độc lập được trích từ các báo, song nó gắn liền với thực tế đổi mới và đi lên của đất nước ta từ năm 1975 đến 2000.

Là một nhà báo, ông Trần Bạch Đằng đã ghi nhận và tư duy trên thực tế phát triển của đất nước, những bài độc lập này liên kết lại thành tư duy và tấm lòng của một người trí thức suy nghĩ từ những điều cụ thể để thấy được diện mạo chung của bước chuyển mình đi lên của đất nước trong ¼ cuối thế kỷ XX. Tuyển tập "Đổi mới đi lên từ thực tế" của nhà báo Trần Bạch Đằng là một tập hợp gồm trên 100 bài báo trong gia tài báo chí khá lớn của ông.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Trần Bạch Đằng