• Làng nhỏ ven sông (Truyện ký về cuộc đời cố đại lão hòa thượng Thích Thiện Hảo) -

Làng nhỏ ven sông (Truyện ký về cuộc đời cố đại lão hòa thượng Thích Thiện Hảo)
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    (13 lượt)

Giá bán: 12.000 đ

Số trang:  119

Ebook:  1,53 MB (PDF)

Tập truyện ký viết về cuộc đời và sự nghiệp của cố Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào - một người con của quê hương An Phú Đông, xuất gia tu Phật nhưng gắn bó với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ông là một biểu hiện sáng ngời của tinh thần tốt đạo, đẹp đời, tất cả vì dân tộc và đạo pháp. Cố Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào tuy đã viên tịch nhưng tấm gương của một bậc chân tu vẫn sáng ngời trong lòng dân tộc và đạo pháp.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG NAM Bộ NHâN VậT CHí
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Diệp Hồng Phương
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI