• Ký ức tháng 5 -

Ký ức tháng 5
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    (4 lượt)

Giá bán: 20.000 đ

Đơn vị liên kết: 

Số trang:  156

Ebook:  0,81 MB (PDF)

Tháng 5 - tháng có những đêm lửa cách mạng được Bác Hồ nhóm lên ở Pác Bó năm 1941, tháng có những ngày Bác Hồ và Đảng ta phất cờ khởi nghĩa ở Tân Trào đi tới cuộc Cách mạng Tháng Tám rung chuyển cả nước năm 1945. Từ đó, quân và dân ta làm nên một Điện Biên Phủ tháng 5 năm 1975, cả nước mừng vui, Bắc Nam sum họp, non sông một dải.
Tháng 5 - tháng có một ngày dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta sinh ra Hồ Chí Minh - Người anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và là danh nhân văn hoá lớn của nhân loại...

  • Guest

    | 08/06/2013 vào lúc 12:31 GMT+7

    Không ngờ trong tháng năm lại có nhiều sự kiện đặc biệt diễn ra như vậy. Cách quyển sách thống kê và gợi nhớ giúp tôi ôn lại khá nhiều kiến thức quan trọng. Một cách hay để lục lại ký ức.

Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI