• Hoàng Sa, Trường Sa: Các sự kiện, tư liệu lịch sử, pháp lý chính Tập 1: Thế kỉ XV-2000 -

Hoàng Sa, Trường Sa: Các sự kiện, tư liệu lịch sử, pháp lý chính Tập 1: Thế kỉ XV-2000
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    

Giá gốc: 45.000 đ (giảm 25%)

Giá bán: 30.000 đ

Số trang:  246

Khổ sách:  14x20 cm

Trọng lượng sách giấy:  308 gram (Bìa mềm)

Ebook:  3,06 MB (PDF)

Hoàng Sa, Trường Sa: Các sự kiện, tư liệu lịch sử, pháp lý chính là tập biên niên sự kiện lịch sử pháp lý chính diễn ra trên Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa từ thế kỷ XV - > 2000 do tác giả Nguyễn Việt Long nghiên cứu, thu tập và tổng hợp dựa trên những tài liệu đã được các bên công bố, lưu trữ trong các thư viện, lưu trữ quốc gia. Các tư liệu được trình bày nguyên văn, không phân tích, không đánh giá chủ quan hay phản ánh lập trường các bên nhằm giúp độc giả tự rút ra những kết luận của mình trên cơ sở các dữ liệu đã được kiểm chứng.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG HOàNG SA - TRườNG SA: CáC Sự KIệN, Tư LIệU LịCH Sử - PHáP Lý CHíNH