• Dũng khí Nguyễn Ngọc Nhựt -

Dũng khí Nguyễn Ngọc Nhựt
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    

Giá bán: 14.000 đ

Đơn vị liên kết: 

Số trang:  138

Ebook:  1,82 MB (PDF)

"Danh vọng không cám dỗ được, tiền tài không mua chuộc được, uy vũ không khuất phục được, ông Nguyễn Ngọc Nhựt đã giữ vẹn khí tiết của người chiến sĩ cách mạng, làm vẻ vang cho cuộc kháng chiến Việt Nam" (trích thư truy thưởng Huân chương kháng chiến Hạng Nhất cho Ông Nguyễn Ngọc Nhựt). Quyển sách này viết về một con người dũng khí như thế.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG NAM Bộ NHâN VậT CHí
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI