• Nguyễn Hữu Huân - Nhà yêu nước kiên cường - Nhà thơ bất khuất - Phạm Thiều, 

Nguyễn Hữu Huân - Nhà yêu nước kiên cường -  Nhà thơ bất khuất
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    

Giá bán: 25.000 đ

Số trang:  197

Ebook:  1,98 MB (PDF)

Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân, nhà yêu nước kiên cường, nhà thơ bất khuất của đất Đồng Nai trong buổi ban đầu chống Pháp đã được miêu tả khá đầy đủ trong cuốn sách từ việc trình bày một số vấn đề về tiểu sử và thơ văn đến phong trào vũ trang chống Pháp nửa sau thế kỷ XIX. Cuốn sách còn giới thiệu một số bài thơ của Nguyễn Hữu Huân. Đây là một quyển sách đáng quý giúp người đọc có thêm nguồn sử liệu khi nghiên cứu về Nguyễn Hữu Huân.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG NAM Bộ NHâN VậT CHí
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Lê Minh Đức, Phạm Thiều, Cao Tự Thanh
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI