• Tổng quan kinh Đại Bát Niết-bàn -

Tổng quan kinh Đại Bát Niết-bàn
    Mua     

Nhà xuất bản:  Tôn giáo

Đánh giá:    

Giá gốc: 23.000 đ

Giá bán: 44.000 đ

Đơn vị liên kết: 

Số trang:  292

Trọng lượng sách giấy:  200 gram (Bìa mềm)

Ebook:  1,58 MB (PDF)

Với tâm nguyện muốn chia sẻ một phần kiến thức hạn hẹp với những Phật tử sơ cơ. chúng tôi quyết định chọn ra 10 nội dung chính trong Tổng quan kinh Đại Bát Niết - Bàn, gồm: Đại Thừa Khởi Tín, Như Lai Thường Trụ, Tất Cả Chúng Sinh Đều Có Tánh Phật, Tánh Phật và Nhất Xiển Đề, Phân Biệt Tà Chánh, Phương Tiện Quyền Thừa, Thường Lạc Ngã Tịnh, Bốn Tâm Vô Lượng, Nghiệp và Kết Quả,Sanh Tử Tương Tục.

Mặt khác, trong phần Tổng quan này, khi biên soạn người thực hiện đã cố gắng chọn và trích dẫn rất nhiều đoạn kinh văn có liên quan để người đọc cũng có thể qua đó tự mình nhận hiểu về nội dung đang được đề cập. Trong hầu hết các trường hợp, những gì được trình bày ở đây chỉ mang tính gợi ý, và người đọc qua đó sẽ nhận ra được phần kinh văn nào cần phải quay lại đọc kỹ hơn nhằm nắm hiểu được nội dung đang được nói đến.

Chắc chắn chúng ta không thể chỉ đọc qua một hoặc hai lần mà có thể nắm hiểu được ý nghĩa trong kinh. Người đọc kinh nên đọc lại nhiều lần, nhằm nhắc nhở và ôn lại những ý nghĩa đã học được trong lúc đọc kinh. Trong trường hợp có những ý nghĩa chưa thực sự nắm vững, người đọc cũng có thể qua đây để nhận ra và tìm đến đúng phần kinh văn đó để đọc lại.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Nguyễn Minh Tiến
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI