• Các vị chân sư Đại Thủ Ấn -

Các vị chân sư Đại Thủ Ấn
    Mua     

Dịch giả:  Việt dịch: Nguyên Thạnh Lê Trung Hưng. Hiệu đính: Lê Minh Tiến

Nhà xuất bản:  Tôn giáo

Đánh giá:    

Giá gốc: 45.000 đ

Giá bán: 34.000 đ

Đơn vị liên kết: 

Số trang:  320

Trọng lượng sách giấy:  200 gram (Bìa mềm)

Ebook:  1,52 MB (PDF)

Các vị chân sư Đại thủ ấn

Sách này ghi lại tiểu sử thuộc dạng truyền thuyết của 84 vị thánh tăng, đều được xem là những người đã đạt Đại thủ ấn (Mahamudra) theo Phật giáo Mật tông. Các vị này sống từ khoảng thế kỷ 8 đến thế kỷ 12. Không có sử liệu chính thức ghi chép về các vị, nên hầu hết những gì được biết đều dựa vào lời kể của các đệ tử hoặc sự truyền tụng qua nhiều đời. Nhưng cũng chính điều này đã làm cho tuyển tập các tiểu sử này mang đậm phong cách, màu sắc của các bậc chân sư Mật tông.

Thông qua hành trạng của từng vị thánh tăng này, chúng ta thấy rõ được sự mô tả về con đường tu tập của Phật giáo Mật tông, và những thành tựu của các vị chính là động lực cũng như niềm tin cho hàng Phật tử sơ cơ. Mỗi câu chuyện ở đây đều là một bài học vô giá về sự tu tập trong Phật pháp.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI