• Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa -

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa
    Mua     

Dịch giả:  NGUYỄN MINH TIẾN Việt dịch và chú giải

Nhà xuất bản:  Tôn giáo

Đánh giá:    

Giá bán: 14.000 đ

Đơn vị liên kết: 

Số trang:  120

Ebook:  0,85 MB (PDF)

Kinh Đại thừa Vô lượng nghĩa là một trong các kinh điển Đại thừa được nhiều người biết đến. Bản Việt dịch lần này được bổ sung rất nhiều chú giải để giúp người đọc dễ dàng tiếp nhận ý nghĩa kinh văn.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Đoàn Trung Còn
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI