• Di Giáo Kinh [Kinh lời dạy cuối cùng] -

Di Giáo Kinh [Kinh lời dạy cuối cùng]
    Mua     

Dịch giả:  NGUYỄN MINH TIẾN Việt dịch và chú giải

Nhà xuất bản:  Tôn giáo

Đánh giá:    

Giá bán: 6.000 đ

Đơn vị liên kết: 

Số trang:  52

Ebook:  0,77 MB (PDF)

Di giáo kinh có tên đầy đủ là Phật thùy Bát Niết-bàn lược thuyết giáo giới kinh, nghĩa là kinh ghi lại những lời Phật dạy ngay trước khi ngài nhập Niết-bàn.

Đây là bộ kinh được người xuất gia xem như sách gối đầu giường, phải học thuộc nằm lòng và luôn ứng dụng trong đời sống tu tập. Mỗi lời dạy trong kinh đều là những khuôn thước chuẩn mực để giúp người tu tập sớm thẳng đến mục tiêu giải thoát.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Đoàn Trung Còn
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI