• Nhật ký Dharamsala - Bút ký về cuộc hành trình học đạo tại Ấn Độ 2008 -

Nhật ký Dharamsala - Bút ký về cuộc hành trình học đạo tại Ấn Độ 2008
    Mua     

Nhà xuất bản:  Tôn giáo

Đánh giá:    

Giá bán: 16.000 đ

Đơn vị liên kết: 

Số trang:  144

Ebook:  1,92 MB (PDF)

Quyển nhật ký này được viết ra như những ghi nhận trung thực của tác giả trong một chuyến đi đến thánh địa Dharamsala với mục đích cầu pháp. Tác giả đã trải qua những chặng đường khó khăn nhưng được bù đắp bằng những điều tai nghe mắt thấy đầy thú vị trên hành trình, cũng như được nghe chính đức Đạt-lai Lạt-ma XIV thuyết giảng trong một thời gian và được ngài cho phép diện kiến.

Tập sách cung cấp cho người đọc nhiều thông tin bổ ích về Dharamsala, vùng đất nổi tiếng vì là nơi cư trú hiện nay của đức Đạt-lai Lạt-ma XIV, đồng thời cũng được chia sẻ với tác giả nhiều quan điểm, tư tưởng cũng như cảm xúc trên con đường tu tập Phật pháp.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Không Quán
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI