• Vầng sáng từ phương Đông (Song ngữ Anh - Việt) -

Vầng sáng từ phương Đông (Song ngữ Anh - Việt)
    Mua     

Dịch giả:  Thích Nhuận Châu dịch, Nguyễn Minh Tiến hiệu đính

Nhà xuất bản:  Lao động

Đánh giá:    

Giá bán: 20.000 đ

Đơn vị liên kết: 

Số trang:  180

Ebook:  1,11 MB (PDF)

Sách thuật lại cuộc đối thoại giữa Đức Đạt-lai Lạt-ma thứ 14 của Tây Tạng với học giả người Mỹ Mike Austin.

Nội dung cuộc phỏng vấn là những vấn đề nhạy cảm và có khoảng cách khá lớn giữa hai nền văn hóa Đông - Tây. Tuy nhiên qua cuộc đối thoại này, những khoảng cách lớn ấy đã được thu hẹp đến mức gần như tương đồng và bổ sung cho nhau. Mặc dù nội dung sách có phần nặng về lý luận, nhưng những ai quan tâm đến rèn luyện tinh thần và đời sống tâm linh có thể tìm thấy trong sách này rất nhiều chỉ dẫn vô cùng hữu ích.

Các nội dung chính của sách này xoay quanh các chủ đề như: Pháp giới vũ trụ: Tâm và vật - Bản chất của Tâm - Cộng nghiệp & Biệt nghiệp - Luân hồi & Chúng sinh - Giấc mơ - Tánh không - Nhị đế.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Đức Đạt - Lai Lạt - Ma XIV
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI