• Xứ Phật huyền bí -

Xứ Phật huyền bí
    Mua     

Dịch giả:  Nguyễn Minh Tiến hiệu đính

Nhà xuất bản:  Văn hoá - thông tin

Đánh giá:    (17 lượt)

Giá bán: 32.000 đ

Đơn vị liên kết: 

Số trang:  232

Ebook:  1,51 MB (PDF)

Đây là phần tiếp theo trong tập hồi ký của vị tu sĩ Ấn Độ Yogananda. Phần thứ nhất đã được trình bày trong tập sách Các bậc chân sư Yogi Ấn Độ.

Tập sách này không chỉ là những câu chuyện kể mang tính chất tự sự, mà hơn thế nữa, nó là những bằng chứng cũng như mô tả cụ thể về cuộc đời tu tập và những thành tựu của một vị tu sĩ chân chính. Thông qua đây, người đọc sẽ thấy được sự gian khổ của đời sống tu tập tâm linh bao giờ cũng giúp mang lại cho con người những thành tựu quý giá mà không gì trong thế giới vật chất có thể so sánh được.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG Tủ SáCH HUYềN MôN
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Nguyễn Hữu Kiệt
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI