• Các quốc gia trên thế giới - Châu Mỹ & Châu Đại Dương - Nguyễn Văn Sang

Các quốc gia trên thế giới - Châu Mỹ & Châu Đại Dương
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    

Giá bán: 16.000 đ

Số trang:  90

Ebook:  3,82 MB (PDF)

Sự kết hợp thú vị giữa hai bộ môn khoa học vẫn còn khá mới mẻ và xa lạ với công chúng Việt Nam: Địa lý và Đất nước học sẽ như thế nào?

Bộ sách Các quốc gia trên thế giới tổng hợp thông tin của tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới theo khu vực địa lý. Mỗi quyển trong bộ sách nói về một đến hai châu lục trên thế giới.

Đầu tiên sách cho ta một phần giới thiệu chung về điều kiện tự nhiên và lịch sử của châu lục, từ đó ta có thể hiểu rõ hơn về những nét đặc thù của mỗi quốc gia được trình bày ở phần tiếp theo. Trong số đó, một vài quốc gia chiếm vị trí đặc biệt trên thế giới hoặc giữ vai trò quan trọng trong lịch sử loài người sẽ được trình bày cặn kẽ và cụ thể hơn.

Bộ sách Các quốc gia trên thế giới cần thiết cho tất cả chúng ta, nhất là các bạn học sinh - sinh viên đam mê khám phá, trong thời kì toàn cầu hóa hiện nay, khi mà sự giao lưu quốc tế liên tục được tăng cường và phát triển.

Biết thêm về thế giới, cũng là để hiểu rõ chính bản thân mình!

Các quốc gia trên thế giới - Châu Mỹ và Châu Đại Dương

Châu Mỹ bao gồm lục địa Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Vì vị trí địa lý và quá trình lịch sử đặc biệt, châu Mỹ là một châu lục đa dạng về sắc tộc và văn hóa.
Châu Đại Dương là lục địa duy nhất nằm ở Nam bán cầu, tách hẳn ra khỏi những châu lục còn lại của thế giới.

Các quốc gia trên thế giới sẽ giúp người đọc hiểu rõ hơn về những đất nước thuộc hai châu lục trẻ, đa dạng những vẫn rất đặc trưng, độc đáo này.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG CáC QUốC GIA TRêN THế GIớI
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Nguyễn Văn Sang
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI