• Sổ tay đoàn viên trong trường học (Tái bản lần 1 có bổ sung) -

Sổ tay đoàn viên trong trường học (Tái bản lần 1 có bổ sung)
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    

Giá bán: 22.000 đ

Số trang:  144

Ebook:  1,03 MB (PDF)

Tập sách Sổ tay Đoàn viên trong trường học cung cấp những kiến thức cơ bản cũng như những thông tin, hướng dẫn mới nhất về lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ý nghĩa của Hội Sinh viên Việt Nam, các hình thức khen thưởng của Đoàn, các mẫu văn bản,...

Thiết thực, bổ ích, Sổ tay Đoàn viên trong trường học sẽ là cẩm nang quý giá gắn bó với các bạn Đoàn viên trong suốt những năm tháng tham gia sinh hoạt Đoàn - Hội.

MỤC LỤC

 • Lời giới thiệu
 • Định nghĩa về Đoàn thanh niên
 • Cờ Đoàn, Hội, bài hát Đoàn, Hội
 • Tương lai đất nước
 • Đoàn được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh
 • Nhiệm vụ của học sinh và giáo viên
 • Hội Sinh viên Việt Nam
 • Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
 • Cách sử dụng Sổ đoàn viên
 • Các hình thức khen thưởng của Đoàn
 • Tài liệu tham khảo

ĐOẠN TRÍCH

Hội Sinh viên Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của sinh viên Việt Nam. Trải qua các giai đoạn cách mạng, Hội Sinh viên Việt Nam đã tập hợp đông đảo sinh viên, phát huy truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, cùng các tổ chức thanh niên khác có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xậy dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
 • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Nguyễn Thế Truật
 • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI