• Đa truyền thông và thế giới ảo -

Đa truyền thông và thế giới ảo
    Mua     

Dịch giả:  Cao Thụy - Cao Bình

Nhà xuất bản:  Trẻ (01/2002)

Đánh giá:    

Ebook: 4.900 đ

Số trang:  48

Ebook:  3,6 MB (PDF)

Phương tiện đa truyền thông? Internet? Sử dụng chúng hàng ngày nhưng bạn đã biết gì về chúng?

Quyển sách Đa truyền thông và thế giới ảo nằm trong loạt kiến thức dành cho mọi người này sẽ giúp bạn quay về thuở khai sinh của các phương tiện của Multimedia (đa phương tiện), compact-disk, mạng máy tính để xem cách chúng hoạt động, quá trình sản xuất ra chúng và những ứng dụng to lớn của chúng trong đời sống.

Thế giới ảo là nơi biến những ước muốn của con người thành sự thật; là một tương lai thông minh, nơi con người chỉ ra lệnh cho các thiết bị làm công việc của mình...

Với cách viết dễ hiểu, đơn giản hóa các từ khó và cả phụ lục giải thích các thuật ngữ cơ bản đằng sau sách, bạn và bất cứ người đọc nào cũng sẽ được chào đón vào thế giới công nghệ phức tạp này.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG Bộ KIếN THứC BáCH KHOA CHO MọI NGườI
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI