• Sổ tay sinh hoạt - Tài liệu tham khảo - Dành cho học sinh trung học cơ sở (Tập 4) -

Sổ tay sinh hoạt - Tài liệu tham khảo - Dành cho học sinh trung học cơ sở (Tập 4)
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    

Giá bán: 15.000 đ

Số trang:  150

Ebook:  3,25 MB (PDF)

Các em giờ đây đã chuẩn bị tiến bước lên Đoàn viên, vì thế những hoạt động, những bài học cũng đòi hỏi các em phải thực hiện với tư cách của một người đội viên trưởng thành. Sổ tay sinh hoạt dành cho các em học sinh lớp 9 sẽ giúp các em chuẩn bị điều đó với những bài học về cách đọc sách tham khảo và lưu giữ tài liệu, cách làm việc nhóm hiệu quả, chuẩn bị hội trại 26/3, các kỹ năng sinh hoạt ngoài trời,...

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG Sổ TAY SINH HOạT - TàI LIệU THAM KHảO - DàNH CHO HọC SINH TRUNG HọC Cơ Sở
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Tôn Thất Sam, Nguyễn Thị Khiết
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI