• Văn học trong nhà trường - Nguyễn Công Trứ - Ông hoàng hát nói -

Văn học trong nhà trường - Nguyễn Công Trứ - Ông hoàng hát nói
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    

Giá bán: 22.000 đ

Đơn vị liên kết: 

Số trang:  146

Ebook:  2,39 MB (PDF)

Dưới bàn tay tài hoa của một nhà thơ, hát nói trở thành một thể thơ hoàn chỉnh, linh hoạt. Khi hào hùng, khi khoan thai, khi lại réo rắt.

Không những thế, nhờ tài trí của ông, hát nói đã được đưa lên đài danh dự, sánh cùng những thể thơ truyền thống khác, góp một phần lớn lao vào việc mở màn một xu hướng trong sáng tác thơ văn bấy giờ và mãi đến đầu thế kỷ 20.

Với những cống hiến ấy, ông được người đời ngợi ca là "Ông hoàng hát nói".

Và tất cả cuộc đời, sự nghiệp, cống hiến của ông sẽ được tác giả Nguyễn Viết Ngoạn kể lại trong Nguyễn Công Trứ - Ông hoàng hát nói.

MỤC LỤC:

 • Lời nói đầu
 • Niên biểu Nguyễn Công Trứ
 • Nguyễn Công Trứ và những đóng góp đối với sáng tác chữ Nôm trong nền văn học dân tộc
 • Ý kiến các nhà phê bình
 • Các bài giảng về văn thơ của Nguyễn Công Trứ trong nhà trường
 • Một số đề tập làm văn
 • Một số tư liệu và hồi ức về Nguyễn Công Trứ
 • Giai thoại về Nguyễn Công Trứ
 • Thư mục tham khảo

ĐOẠN TRÍCH:

Người xưa có nói rằng: ở đời có ba điều bất hủ: "Một là lập công, hai là lập đức, ba là lập ngôn".
Lập công tất là công nghiệp vẻ vang trong bốn cõi;
Lập đức tất là đức trạch lưu truyền đến muôn đời;
Lập ngôn tất là ngôn luận văn chương, có bổ ích cho nhân tâm thế đạo.
Trong ba điều ấy, có được một, vẫn đã khó, mà gồm được cả ba chưa dễ mấy ai. "Thường xét nước ta có một bậc vĩ nhân, nói về công thời công rất lớn, nói về đức thời đức rất dày, mà nói về ngôn thì ngôn luận văn chương rất có giá trị. Nước nhà có được một bậc vĩ nhân như vậy, quốc dân ta há không nên tôn sùng, nên kỷ niệm, nên tượng đồng bia đá hay sao?"
Bậc vĩ nhân ấy là ai? Là cụ Uy Viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ vậy.

  Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
 • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI