• Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về tội ác chiến tranh xâm lược -

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về tội ác chiến tranh xâm lược
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    

Giá bán: 69.000 đ

Đơn vị liên kết: 

Số trang:  410

Ebook:  3,9 MB (PDF)

"Đế quốc Pháp thật là ác nghiệt
Làm dân ta như điếc, như mù,
Làm ta dở dại dở ngu,
Biết gì việc nước biết đâu việc đời
."
(bài thơ Khuyên đồng bào mua Báo Việt Nam Độc Lập)

Tập hợp các bài nói và bài viết của Bác trong Hồ Chí Minh toàn tập, cuốn sách Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về tội ác chiến tranh xâm lược sẽ là bản luận tội, lên án gay gắt sự tàn bạo của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trong hai cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Bác tố cáo "chính sách thực dân ăn cướp, bóc lột nhân dân đến tận xương tủy". Viết về chính sách ngu dân, hay đầu độc dân ta bằng á phiện và rượu cồn của giặc, Bác gọi thẳng đó là "tội ác diệt chủng",...

Vẫn giọng văn trào phúng sắc sảo quen thuộc, 10 chương của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về tội ác chiến tranh xâm lược sẽ vạch trần những tội ác của bè lũ xâm lược.

Lên án những tội ác xâm lược, đồng thời thuật lại những sự kiện lịch sử quan trọng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về tội ác chiến tranh xâm lược đích thực là một tài liệu tham khảo quý báu cho các bạn yêu lịch sử và văn chương của Bác.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Nguyễn Quốc Hùng, Đinh Văn Liên, Huỳnh Ngọc Vân
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI