• Các bậc long tượng - Hình tượng phụ nữ trong phật giáo -

Các bậc long tượng - Hình tượng phụ nữ trong phật giáo
    Mua     

Nhà xuất bản:  Tôn giáo

Đánh giá:    

Giá bán: 17.000 đ

Đơn vị liên kết: 

Số trang:  152

Ebook:  1,27 MB (PDF)

Tập sách sưu tầm và chuyển dịch những mẩu chuyện kinh điển nói về hình tượng người phụ nữ, đặc biệt là những phụ nữ kiệt xuất, đã trở thành những tấm gương tu tập chói sáng cho muôn đời.

Thông qua sách này, người đọc sẽ thấy rõ quan điểm bình đẳng về giới tính vốn đã có trong đạo Phật từ ngàn xưa, và những tấm gương nữ giới đã từng được kinh điển nhắc đến rất nhiều.

Với những chuyện kể thú vị, người đọc sẽ có cơ hội khám phá cả một thế giới hình tượng đầy hấp dẫn trong tập sách này.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.