• Cốt tủy thực dưỡng -

Cốt tủy thực dưỡng
    Mua     

Nhà xuất bản:  Thời đại

Đánh giá:    (3 lượt)

Giá bán: 35.000 đ

Đơn vị liên kết: 

Số trang:  192

Ebook:  5,4 MB (PDF)

Toàn bộ tuyển sách này đưa ra một cách nhìn khác về bịnh tật và phương hướng phòng chữa bệnh, đồng thời nhận ra được khả năng tối ưu của cơ thể mình và biết áp dụng phương cách làm chủ sức khỏe bản thân; hay hơn nửa là ứng dụng thực dưỡng để tự tạo ra một cách sống lành mạnh thuận ý thích.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI