• Đại cương lịch sử triết học phương Tây hiện đại -

Đại cương lịch sử triết học phương Tây hiện đại
    Mua     

Nhà xuất bản:  Tổng hợp TP. HCM

Đánh giá:    

Giá bán: 69.000 đ

Đơn vị liên kết: 

Số trang:  536

Ebook:  3,04 MB (PDF)

Đây là bộ sách triết học dành cho sinh viên ngành khoa học xã hội và nhân văn không chuyên triết học, nên chỉ được trình bày một cách có hệ thống, từ nhập môn, khái niệm về triết học, nội dung, phương pháp và mục đích của triết học, triết học và hệ tư tưởng, triết học và khoa học, triết học và tôn giáo, những trào lưu tư tưởng cùng các triết gia tiêu biểu nhất của triết học phương Tây các thời kỳ: từ Hy Lạp cổ đại (với Socrate, Platon, Aristote...), thời trung cổ (với Kinh Thánh, học thuyết Augustin), thời Phục Hưng, thời cận đại (với Descarte, Bacon, Pascal, Spinoza...) và triết học cổ điển Đức (với Kant, Hegel...).

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG Tủ SáCH TRIếT HọC
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI