• Sổ tay công tác đoàn đội chương trình hoạt động đến năm 2007 -

Sổ tay công tác đoàn đội chương trình hoạt động đến năm 2007
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    

Giá bán: 12.000 đ

Số trang:  121

Ebook:  0,68 MB (PDF)

Để nhìn lại quãng đường đã đi qua, Sổ tay công tác đoàn - đội - Chương trình hoạt động đến năm 2007 vạch rõ những quyết định, định hướng được đề ra trong Đại hội Đoàn Thanh niên lần VIII.

Sách ghi nhận những bước đi cũng như những kế hoạch được đề ra như: mục tiêu, phương hướng đến năm 2007 (Phương hứớng chung, Khẩu hiệu hành động), những phong trào lớn của thanh thiếu niên (Phong trào thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc), công tác tuyên huấn ,tổ chức, kiểm tra và công tác quốc tế của Đoàn - Hội (Công tác thiếu nhi, Công tác quốc tế, Chương trình hành động),...

Chứa đựng những nội dung quan trọng, tập sách sẽ giúp bạn đọc, nhất là những cán bộ Đoàn - Hội có được cái nhìn toàn cảnh nhất về con đường phát triển của phong trào Đoàn - Hội hiện nay.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Nguyễn Thế Truật
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI