• Sổ tay công tác tập hợp thanh niên tại các đơn vị kinh tế ngoài quốc doanh -

Sổ tay công tác tập hợp thanh niên tại các đơn vị kinh tế ngoài quốc doanh
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    

Giá bán: 15.000 đ

Số trang:  163

Ebook:  1,16 MB (PDF)

Chỉ hơn 150 trang sách, Sổ tay công tác tập hợp thanh niên tại các đơn vị kinh tế ngoài quốc doanh sẽ giúp đội ngũ cán bộ Đoàn viên và lãnh đạo doanh nghiệp tăng cường đầu tư vào công tác tập hợp, giáo dục, chăm lo tạo môi trường thuận lợi cho đối tượng này.

Đi từ những khái niệm cơ bản, quyển cẩm nang giúp ta tiếp cận công tác tập hợp thanh niên qua chuỗi hoạt động công ích, hình thành câu lạc bộ, nâng cao đời sống văn hoá... (Một số nội dung và loại hình cơ bản trong công tác tập hợp). Tiếp đó là những lưu ý, quy trình tổ chức một số hoạt động cụ thể (Quy trình, nghiệp vụ, Kỹ năng thực hiện). Và cuối cùng là một số chú ý về luật pháp mà bạn không thể bỏ qua.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI