• Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa tinh thần trong thanh thiếu niên -

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa tinh thần trong thanh thiếu niên
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    

Giá bán: 15.000 đ

Số trang:  146

Ebook:  3,99 MB (PDF)

Bạn đang gặp khó khăn trong việc tổ chức và kêu gọi các bạn thanh niên tham gia hoạt động văn hóa tinh thần?

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa tinh thần trong thanh thiếu niên sẽ "gỡ rối" giúp bạn.

Tập sách sẽ cung cấp cho bạn các thông tin nghiệp vụ cần thiết và khái quát nhất về tổ chức chuyên nghiệp các hoạt động văn hóa tinh thần phổ biến trong thanh thiếu niên như hội diễn văn nghệ, hội trại truyền thống, lửa trại, trò chơi tập thể, dạ hội hóa trang,... Tập sách sẽ giúp bạn làm cho các hoạt động này hấp dẫn và vui nhộn hết cỡ.

MỤC LỤC

 • Trò chơi
 • Tổ chức các hội thi
 • Tổ chức hội diễn văn nghệ
 • Dạ hội hóa trang
 • Tổ chức giao lưu
 • Lễ hội văn hóa thanh niên trên đường phố
 • Phương pháp sân khấu hóa
 • Tổ chức hội trại
 • Lửa trại
 • Kĩ năng dẫn chương trình
 • Công tác tuyên truyền miệng

ĐOẠN TRÍCH

Trò chơi nhỏ là một hoạt động giải trí có tính chất cộng đồng, trong đó những người tham gia đều tìm cách để đi đến một giải pháp chung được mọi người thừa nhận. Trong quá trình diễn biến trò chơi, tính tình người chơi được bộc lộ ra hết như: bạo dạn, nhút nhát, nóng nảy, điềm đạm...

Vì thế, người ta sử dụng trò chơi nhỏ như là một phương tiện giáo dục để phát huy những tính tốt và đồng thời sửa lại những tính xấu.

  Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
 • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI