• Sổ tay công tác đoàn đội - Công tác tổ chức xây dựng Đoàn - Đội -

Sổ tay công tác đoàn đội - Công tác tổ chức xây dựng Đoàn - Đội
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    

Giá bán: 14.000 đ

Số trang:  180

Ebook:  1 MB (PDF)

Với Công tác tổ chức xây dựng Đoàn - Đội, độc giả sẽ được cung cấp kiến thức cơ bản và toàn diện về công tác tổ chức Đoàn, cũng như các nguyên tắc kỷ luật nghiêm ngặt và cần thiết đối với một Đoàn viên.

Trình bày rõ ràng, mạch lạc, cập nhật những thông tin mới nhất của Ban thường vụ Trung ương Đoàn, tập sách này chắc chắn sẽ giúp Đoàn viên, các tổ chức Đoàn thực hiện công tác Đoàn Đội hiệu quả hơn.

MỤC LỤC:

- Những vấn đề cơ bản của chi Đoàn
- Về đại hội Đoàn
- Các loại hình tổ chức của Đoàn
- Công tác Đoàn vụ
- Khen thưởng của Đoàn
- Đoàn với các tổ chức Hội của thanh niên

ĐOẠN TRÍCH:

Chi Đoàn là cầu nối liền giữa Đảng với quần chúng trẻ tuổi, giúp Đảng chăm lo giáo dục thế hệ trẻ, là nơi cung cấp nguồn sinh lực mới cho Đảng, là người đại diện cho tư tưởng của Đảng trong thanh niên, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng và tham mưu tích cực cho Đảng về công tác thanh niên.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Nguyễn Thế Truật
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI