• Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ - Dê con thông minh -

Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ - Dê con thông minh
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    

Giá gốc: 11.000 đ

Giá bán: 6.000 đ

Mua bản sách giấy: 11.000 đ

Số trang:  16

Trọng lượng sách giấy:  100 gram (Bìa mềm)

Ebook:  1,64 MB (PDF)

Bộ sách Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ giúp các em những kĩ năng sống như: Kĩ năng đồng cảm, kĩ năng thể hiện tình cảm, kĩ năng lắng nghe, kĩ năng thân thiện, kĩ năng tự bảo vệ mình...

Từ đó các em biết phân biệt đúng sai, rút ra bài học cho bản thân, tìm tòi khám phá môi trường xung quanh...

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG Bộ SáCH GIáO DụC Kĩ NăNG SốNG CHO TRẻ
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI