Triết học phương Đông - Phật học tinh hoa
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    (1 lượt)

Giá gốc: 48.750 đ (giảm 25%)

Giá bán: 56.000 đ

Số trang:  252

Khổ sách:  13x19 cm

Trọng lượng sách giấy:  210 gram (Bìa mềm)

Ebook:  2,12 MB (PDF)

Phật giáo ra đời từ một trong những cái nôi của nền văn minh nhân loại - Ấn Độ - và nhanh chóng phổ biến tại các nước phương Đông. Trải qua nhiều thế kỷ, với những biến động, thăng trầm, dù bị chia rẽ thành nhiều tông phái với nhiều lập trường giáo lý khác nhau nhưng Phật giáo vẫn giữ vững tinh thần chủ đạo của mình: từ bi, hỷ xả, khoan dung, đại lượng. Có lẽ vì thế mà Phật giáo luôn có chỗ đứng trong cộng đồng và tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau (kết hợp với tín ngưỡng dân gian, hoặc với Nho giáo và Đạo giáo.v.v).

Tại Việt Nam, việc nghiên cứu Phật học không chỉ giới hạn trong phạm vi các trường Đại học, các hội đoàn chuyên môn, mà đã lan ra đến nhiều tầng lớp trong xã hội. Nhiều cuốn sách về Phật học đã ra đời, với nhiều trình độ khác nhau để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu Phật giáo. Phật học tinh hoa của Thu Giang Nguyễn Duy Cần là một cuốn sách dành cho những người bước đầu tìm hiểu Phật giáo. Có thể coi đây là một cuốn sách đại cương triết học Phật giáo hoặc nhập môn Phật học đều được.

MỤC LỤC

Lời nhà xuất bản
Lời nói đầu
Chương thứ nhất
Chương thứ hai: Những điều kiện tinh thần của người học Phật
Chương thứ ba
Chương thứ tư: Duyên sinh quan
Chương thứ năm
Phụ lục: Những phương thức tu hành
Phật giáo với vấn đề thiện ác
Thập mục ngưu đồ

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG Tủ SáCH THU GIANG NGUYễN DUY CầN
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Thu Giang Nguyễn Duy Cần
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI