• Giáo trình Công nghệ xử lý nước thải -

Giáo trình Công nghệ xử lý nước thải
    Mua     

Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia TP. HCM

Đánh giá:    

Giá gốc: 50.000 đ

Giá bán: 24.000 đ

Đơn vị liên kết: 

Số trang:  318

Khổ sách:  16x24 cm

Trọng lượng sách giấy:  300 gram (Bìa mềm)

Ebook:  6,79 MB (PDF)

Sự phát triển dân số, công nghiệp hóa đã và đang gây ra một áp lực nặng nề cho môi trường. Nguồn nước thải sinh hoạt, công nghiệp không được xử lý đã làm ô nhiễm nguồn nước, làm thay đổi môi trường sống của động vật thủy sinh và ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Do vậy, xử lý nước thải là một công việc hết sức cần thiết để loại bỏ những chất độc hại trước khi thải ra môi trường.

Giáo trình Công nghệ xử lý nước thải được biên soạn với mong muốn đóng góp những kiến thức cơ bản về xử lý nước thải cho những đối tượng là sinh viên các trường đại học và cao đẳng ngành Công nghệ môi trường.

Giáo trình Công nghệ xử lý nước thải được tham khảo và đúc rút từ các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học môi trường, các tài liệu giảng dạy của các viện, trường đại học nổi tiếng trên thế giới với những nội dung được chắt lọc và cô đọng nhất giúp cho người đọc dễ tiếp cận, nắm bắt nhanh chóng bản chất của các quá trình trong xử lý nước thải.

Phần lớn nội dung được biên soạn trong giáo trình tập trung cho quá trình xử lý nước thải bằng công nghệ sinh học. Đây là công nghệ được sử dụng khá phổ biến hiện nay trên thế giới. Hầu hết, các nhà máy xử lý nước thải ở Việt Nam đều sử dụng công nghệ sinh học. Độc giả có thể tìm hiểu các quá trình xử lý sinh học để khử sBOD, NBOD và P bằng các kỹ thuật hiếu khí, thiếu khí, kỵ khí với các quá trình tăng trưởng bám dính hoặc tăng trưởng lơ lửng.

Ngoài công nghệ sinh học, một số các công nghệ khác liên quan đến lĩnh vực hóa học, vật lý và hóa lý được áp dụng riêng biệt hoặc kết hợp trong hệ thống xử lý nước thải như kết tủa, keo tụ/bông tụ, oxy hóa

bậc cao, tuyển nổi, trích ly, hấp phụ và trao đổi ion cũng được trình bày một cách chi tiết nhằm đáp ứng cho độc giả có thể vận dụng một cách linh hoạt khi giải quyết một đối tượng nước thải cụ thể nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong xử lý nước thải.

MỤC LỤC

Các ký hiệu và đơn vị
Chương 1: Nguồn gốc và thành phần của nước thải
Chương 2: Xử lý sơ bộ nước thải
Chương 3: Lắng, keo tụ và tuyển nổi
Chương 4: Bể phản ứng và động học phản ứng sinh học trong xử lý nước thải
Chương 5: Xử lý nước thải bằng quá trình bùn hoạt tính
Chương 6: Quá trình sinh trưởng bám dính
Chương 7: Xử lý nước thải bằng quá trình kỵ khí
Chương 8: Các phương pháp xử lý Nitơ, Phốt Pho và xử lý nước thải bằng hồ sinh học
Chương 9: Bùn sinh học và ổn định bùn
Chương 10: Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý
Chương 11: Khử trùng nước thải sau khi xử lý
Tài liệu tham khảo

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.