• Giáo trình nhiệt động lực học kỹ thuật -

Giáo trình nhiệt động lực học kỹ thuật
    Mua     

Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia TP. HCM

Đánh giá:    (2 lượt)

Giá gốc: 40.000 đ

Giá bán: 18.000 đ

Đơn vị liên kết: 

Số trang:  196

Khổ sách:  16x24 cm

Trọng lượng sách giấy:  300 gram (Bìa mềm)

Ebook:  5,27 MB (PDF)

Môn học nghiên cứu sự chuyển hóa năng lượng giữa nhiệt năng và cơ năng. Nó là môn học nền tảng trong lĩnh vực vật lý cũng như trong khoa học kỹ thuật, đặc biệt trong nhóm ngành kỹ thuật cơ khí.

Giáo trình nhiệt động lực học kỹ thuật đã viết vào năm 2005, nay được chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật một số nội dung mới và tăng số lượng bài tập giúp sinh viên có điều kiện tự học tại nhà cũng như bổ sung một số bảng phụ lục.

Nhiệt động lực kỹ thuật là một môn học nghiên cứu sự chuyển hóa năng lượng giữa nhiệt năng và cơ năng. Nó là một môn học nền tảng trong lĩnh vực vật lý cũng như trong khoa học kỹ thuật, đặc biệt trong nhóm ngành kỹ thuật cơ khí. Hầu hết, các hiện tượng khoa học kỹ thuật đều liên quan ít nhiều đến nhiệt động lực học.

Giáo trình này được sử dụng chủ yếu cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM và sinh viên nhóm ngành Cơ khí.

MỤC LỤC:

 • Chương 1: Những khái niệm cơ bản
 • Chương 2: Chất mô giới
 • Chương 3: Nhiệt và công
 • Chương 4: Định luật nhiệt động thứ nhất
 • Chương 5: Các quá trình nhiệt động của khí và hơi
 • Chương 6: Định luật nhiệt động thứ hai
 • Chương 7: Chu trình thuận chiều
 • Chương 8: Chu trình ngược chiều
 • Phụ lục
 • Tài liệu tham khảo

  Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
 • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Đặng Thành Trung, Lê Kim Dưỡng
 • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI