• Giáo trình Công nghệ dạy học -

Giáo trình Công nghệ dạy học
    Mua     

Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia TP. HCM

Đánh giá:    (1 lượt)

Giá gốc: 30.000 đ

Giá bán: 14.000 đ

Đơn vị liên kết: 

Số trang:  191

Khổ sách:  16x24 cm

Trọng lượng sách giấy:  310 gram (Bìa mềm)

Ebook:  4,07 MB (PDF)

Công nghệ giáo dục, công nghệ dạy học, thiết kế dạy học... là những khái niệm không mới nhưng chưa được làm rõ và chưa phổ biến ở nưóc ta. Công nghệ giáo dục là những nghiên cứu và ứng dụng nhằm tạo điều kiện hỗ trợ và cải thiện hiệu quả dạy học thông qua việc tạo ra, ứng dụng và quản lí các quá trình công nghệ và nguồn tư liệu phù hợp.

Thuật ngữ Công nghệ dạy học - bao gồm các quá trình, các hệ thống giảng dạy và học tập, theo nghĩa đó thì Công nghệ Giáo dục sẽ bao gồm Công nghệ dạy học và các hệ thống khác được sử dụng trong quá trình phát triển khả năng của con người.

Do tính chất và qui mô bao quát cả nhân cách cũng như các tiềm năng to lớn khác của con người nên tài liệu này chỉ đề cập đến một phần của giáo dục đó là dạy học. Về kết cấu, giáo trình chia làm 6 chương như sau:

Chương 1: Sự hình thành và phát triển của công nghệ dạy học. Phần này tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của CNDG.

Chương 2: Công nghệ giáo dục và công nghệ dạy học. Phần này trình bày hệ thống các khái niệm, các quan điểm của công nghệ giáo dục và công nghệ dạy học, trong đó nhấn mạnh đến các ảnh hưởng của lí thuyết học tập, chu trình hình thành và phát triển của công nghệ dạy học cũng như các biện pháp áp dụng công nghệ dạy học vào trong các điều kiện thực tế.

Chương 3: Thiết kế dạy học. Phần này trình bày chi tiết quá trình thiết kế dạy học như một thành phần quan trọng của công nghệ dạy học, trong đó nhấn mạnh đến từng qui trình và tính hệ thống của việc ứng dụng công nghệ dạy học cũng như vai trò và ảnh hưởng của mỗi quá trình đến hệ thống.

Chương 4: Ứng dụng khoa học nhận thức trong CNDH. Phần này trình bày các đặc tính cơ bản về học tập của con người và ảnh hưởng của các đặc tính này lên việc học, tập trung vào vai trò của ký ức làm việc trong sự phát triển nhận thức và hiệu quả đào tạo, đặc biệt nhấn mạnh đến giới hạn tự nhiên của ký ức làm việc và sự tải nhận thức, mối liên hệ giữa tải nhận thức, ký ức làm việc khi dạy học với sự hỗ trợ của công nghệ.

Chương 5: Công nghệ Multimedia trong dạy học. Phần này trình bày những cơ sở ứng dụng multimedia và công nghệ thông tin vào quá trình dạy học để làm cho việc học có ý nghiã và hiệu quả hơn. Phần này cũng trình bày mô hình tích cực hoá người học cũng như các biện pháp tích cực hóa người học trong môi trường dạy học có sự hỗ trợ của công nghệ.

Chương 6: Thiết kế bài giảng điện tử và phần mềm dạy học. Phần này trình bày cách thức ứng dụng công nghệ dạy học vào thiết kế bài giảng, bài giảng điện tử và phần mềm dạy học. Trong đó nhấn mạnh đến qui trình thiết kế, biện pháp kỹ thuật và các điểm cần lưu ý khi thiết kế.

Tài liệu này được phát triển từ Giáo trình Công nghệ dạy học của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM với mong muốn làm rõ và thúc đẩy những giá trị mà công nghệ dạy học mang lại đồng thời góp phần giới hạn những ảnh hưởng tiêu cực có thể xảy ra.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI