• Giáo trình Kế toán tài chính A2 -

Giáo trình Kế toán tài chính A2
    Mua     

Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia TP. HCM

Đánh giá:    

Giá gốc: 35.000 đ

Giá bán: 16.000 đ

Đơn vị liên kết: 

Số trang:  157

Khổ sách:  16x24 cm

Trọng lượng sách giấy:  210 gram (Bìa mềm)

Ebook:  2,46 MB (PDF)

Để đáp ứng nhu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM đẩy mạnh hoạt động biên soạn giáo trình và tài liệu học tập theo chương trình đào tạo 150 tín chỉ. Kế toán tài chính A2 là một trong các giáo trình thuộc hoạt động nói trên nhằm trang bị kiến thức nền tảng cho sinh viên các ngành kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sinh viên trong quá trình học tập và nghiên cứu.
Dựa vào đề cương chung đã đƣợc phê duyệt theo quy định của Nhà trường, Giáo trình Kế toán tài chính A2 được trình bày gồm sáu chƣơng, trong đó, đi sâu vào những nghiệp vụ kế toán tài chính trong doanh nghiệp, cập nhật những thông tin mới nhất về các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và cơ chế tài chính hiện nay.
Nội dung của giáo trình Kế toán tài chính A2 bao gồm:

  • Chương 1: Kế toán các giao dịch bằng ngoại tệ
  • Chương 2: Kế toán bất động sản đầu tư
  • Chương 3: Kế toán thuê tài sản
  • Chương 4: Kế toán các hoạt động tài chính
  • Chương 5: Kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàng
  • Chương 6: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Trong quá trình biên soạn, tác giả đã cố gắng cập nhật thông tin mới nhất đồng thời tham khảo nhiều giáo trình khác nhưng chắc chắn không tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các nhà chuyên môn, các anh chị đồng nghiệp và các bạn đọc để giáo trình được hoàn thiện hơn.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI