• Giáo trình Bảo mật thông tin -

Giáo trình Bảo mật thông tin
    Mua     

Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia TP. HCM

Đánh giá:    (2 lượt)

Giá gốc: 22.000 đ

Giá bán: 11.000 đ

Đơn vị liên kết: 

Số trang:  122

Khổ sách:  16x24 cm

Trọng lượng sách giấy:  230 gram (Bìa mềm)

Ebook:  3,83 MB (PDF)

Bảo mật và an toàn thông tin là một lĩnh vực rộng bao gồm từ cơ chế, chính sách, công cụ, đến các thiết bị phần cứng, phần mềm hỗ trợ. Giáo trình tập trung nhấn mạnh đến một công cụ chính và quan trọng của bảo mật đó là mật mã. Nội dung xuyên suốt giáo trình là các kỹ thuật mật mã và ứng dụng của chúng trong bảo mật thông tin. Sau khi học xong môn Bảo mật thông tin, sinh viên sẽ có kiến thức để hiểu và vận dụng đƣợc những kỹ thuật, quy trình, phƣơng pháp an toàn thông tin; có kỹ năng trong việc tích hợp các công cụ bảo mật để giải quyết các bài toán ứng dụng CNTT&TT trong thực tiễn.

Nội dung giáo trình gồm có 9 chương, bao quát hầu hết các vấn đề cốt lõi của mật mã và bảo mật thông tin. Giáo trình không đi sâu vào các vấn đề lý thuyết mà tập trung vào các thuật toán mật mã và ứng dụng của chúng trong bảo mật thông tin. Phần đầu mỗi chƣơng đều có tóm tắt nội dung chƣơng và cuối mỗi chƣơng là phần bài tập để sinh viên có thể tự kiểm tra kiến thức của mình và tìm hiểu thêm qua các link chứa tài liệu tham khảo.

MỤC LỤC:

 • Chương 1: Nhập môn bảo mật thông tin
 • Chương 2: Mật mã cổ điển
 • Chương 3: Mật mã dòng
 • Chương 4: Mật mã khối
 • Chương 5: Cơ sở lý thuyết số
 • Chương 6: Chuẩn mật mã cao cấp AES
 • Chương 7: Mật mã khóa công khai
 • Chương 8: Xác thực và chữ ký số
 • Chương 9: Phân phối khóa

  Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
 • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Đặng Trường Sơn
 • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI