• Giáo trình Vi xử lý -

Giáo trình Vi xử lý
    Mua     

Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia TP. HCM

Đánh giá:    (2 lượt)

Giá gốc: 50.000 đ

Giá bán: 64.000 đ

Đơn vị liên kết: 

Số trang:  324

Trọng lượng sách giấy:  430 gram (Bìa mềm)

Ebook:  9,58 MB (PDF)

Nội dung giáo trình này trình bày các khái niệm cơ bản của vi xử lý, sau đó đi vào nghiên cứu các kiến thức cơ bản của vi điều khiển. Do có nhiều họ vi điều khiển khác nhau, mức độ tích hợp từ đơn giản đến phức tạp nên trong giáo trình này, trình bày họ vi điều khiển tương đối đơn giản là AT89S52 của hãng ATMEL.

MỤC LỤC:

 • Chương 1: Vi xử lý
 • Chương 2: Vi điều khiển 8 bit - đặc tính, cấu trúc, chức năng các port
 • Chương 3: Vi điều khiển 8 bit - tố chức bộ nhớ thanh ghi
 • Chương 4: Vi điều khiển 8 bit - lệnh hợp ngữ
 • Chương 5: Vi điều khiển 8 bit - ngôn ngữ lập trình C
 • Chương 6: Vi điều khiển 8 bit - Port xuất nhập
 • Chương 7: Vi điều khiển 8 bit - Timer-counter
 • Chương 8: Vi điều khiển 8 bit - Chuyển đổi tương tự sang số
 • Chương 9: Vi điều khiển 8 bit - Ngắt
 • Chương 10: Vi điều khiển 8 bit - Truyền dữ liệu UART

  Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
 • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Nguyễn Đình Phú, Trương Ngọc Anh
 • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI