• Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục -

Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục
    Mua     

Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia TP. HCM

Đánh giá:    

Giá gốc: 20.000 đ

Giá bán: 24.000 đ

Đơn vị liên kết: 

Số trang:  104

Khổ sách:  16x24 cm

Trọng lượng sách giấy:  150 gram (Bìa mềm)

Ebook:  1,62 MB (PDF)

Các tài liệu về phương pháp nghiên cứu khoa học hiện nay rất phong phú. Mỗi tác giả có những quan điểm và xem xét lý luận về nghiên cứu khoa học với những nét riêng biệt. Nhằm đáp ứng xu hướng đào tạo phát huy tính tự lực, tự giác, độc lập trong học tập và tự nghiên cứu, đồng thời tạo điều kiện thuận tiện cho sinh viên tìm hiểu về phương pháp nghiên cứu khoa học và làm nền tảng cho hoạt động nghiên cứu khoa học, chúng tôi biên soạn cuốn Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục.

Trong quá trình biên soạn giáo trình, chúng tôi dựa trên những yêu cầu của thực tiễn hoạt động dạy học theo xu hướng đào tạo định hướng nghề nghiệp - ứng dụng, cũng như trên cơ sở thực hiện chương trình đào tạo 150 tín chỉ ở Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, theo đề cương chi tiết của Bộ môn Phương pháp giảng dạy năm 2012.

Giáo trình này được biên soạn trên cơ sở nội dung chính đã chỉnh sửa và bổ sung từ tài liệu bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục do các tác giả TS. Nguyễn Văn Tuấn, TS. Phan Long và TS. Võ Thị Ngọc Lan, đồng thời kết hợp với sự tổng hợp và hệ thống các quan điểm của các tác giả có tên tuổi như Vũ Cao Đàm, GS. Nguyễn Văn Lê, GS. TS. Dương Thiệu Tống, ThS. Châu Kim Lang và các tác giả khác.

Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục được sắp xếp theo trình tự từ những cơ sở lý luận chung đến quy trình thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục và được trình bày trong 4 chương:

  • Chương 1: Cơ sở chung về nghiên cứu khoa học và nghiên cứu khoa học giáo dục
  • Chương 2: Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục
  • Chương 3: Các giai đoạn tiến hành đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục
  • Chương 4: Hình thức và cấu trúc của luận văn khoa học.

Với cấu trúc và nội dung này, giáo trình sẽ là tài liệu giảng dạy và tài liệu học tập chính cho giảng viên và sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Võ Thị Ngọc Lan, Nguyễn Văn Tuấn
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI