• Giáo trình Trang phục các dân tộc Việt Nam -

Giáo trình Trang phục các dân tộc Việt Nam
    Mua     

Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia TP. HCM

Đánh giá:    

Giá gốc: 40.000 đ

Giá bán: 35.000 đ

Đơn vị liên kết: 

Số trang:  189

Khổ sách:  16x24 cm

Trọng lượng sách giấy:  340 gram (Bìa mềm)

Ebook:  5,23 MB (PDF)

Ở Việt Nam, với sự hiện diện của 54 dân tộc, trang phục của mỗi dân tộc đều có sự khác nhau. Mặt khác, mỗi tộc người không chỉ có một loại trang phục nhất định, mà còn tùy thuộc vào ngành, nhóm, địa phương khác nhau để có những trang phục khác nhau. Ví dụ như người H'mông có các nhóm H'mông trắng, H'mông đen, H'mông hoa...; người Dao có Dao đỏ, Dao tiền, Dao quần chẹt, Dao Thanh Y...; người Tày có Phén, Ngạn, Thu Lao, Pa Dí ; người Thái có Thái đen, Thái trắng, Mưởi, Hàng Tổng. Các tộc người cư trú trên các địa phương khác nhau nên chịu sự ảnh hưởng văn hóa của các dân tộc khác ở những khu vực đó. Vì vậy, trang phục của các tộc người ở các vùng miền khác nhau, ở các nhóm khác nhau có sự khác nhau.

Trang phục của các tộc người Việt Nam hết sức đa dạng và phong phú. Nghiên cứu tìm hiểu ra những yếu tố độc đáo tiêu biểu trong trang phục truyền thống của mỗi tộc người là một trong những việc làm thiết thực đối với sự nghiệp bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc.

Tài liệu Trang phục các dân tộc Việt Nam Được chia thành 8 phần dựa theo 8 nhóm dân tộc:

  • Phần I: Nhóm Việt - Mường có 4 dân tộc là: Chứt, Kinh, Mường, Thổ.
  • Phần II: Nhóm Tày - Thái có 8 dân tộc là: Bố Y, Giáy, Lào, Lự, Nùng, Sán Chay, Tày, Thái.
  • Phần III: Nhóm Môn - Khmer có 21 dân tộc là: Ba Na, Brâu, Bru - Vân kiều, Chơ Ro, Co, Cơ-ho, Cơ Tu, Giẻ Triêng, Hrê, Kháng, Khmer, Khơ Mú, Mạ, Mảng, M'Nông, Ơ Đu, Rơ Măm, Tà Ôi, Xinh Mun, Xơ Đăng, Xtiêng.
  • Phần IV: Nhóm Mông - Dao có 3 dân tộc là: Dao, Mông, Pà thẻn.
  • Phần V: Nhóm Kađai có 4 dân tộc là: Cờ Lao, La Chí, La Ha, Pu Péo.
  • Phần VI: Nhóm Nam đảo có 5 dân tộc là: Chăm, Chu Ru, Ê Đê, Gia Rai, Ra Glai.
  • Phần VII: Nhóm Hán có 3 dân tộc là: Hoa, Ngái, Sán dìu.
  • Phần VIII: Nhóm Tạng có 6 dân tộc là: Cống, Hà Nhì, La Hủ, Lô Lô, Phù Lá, Si La.

 

Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI